Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

7 "Χριστιανικοί τρόποι" για να αποκτήσεις τη γυναίκα της ζωής σου.

" Εναρχίδι πάντων εγένετο φως.
Και αυτόν το φως εγέννησεν τα άστρα και τους ουρανούς και τον χρόνο (που κακό χρόνο να' χει έτσι όπως περνάει).
Και το σύμπαν ήταν πολύ καυτό και ένθερμο εξαιτίας της υπερυψηλής πίεσης (το Σύμπαν ως γνωστόν περιέχει τα πάντα, και το εξοζετ. Όμως επειδή το εξοζετ περιέχει το Σύμπαν-ως τμήμα αυτού- το Σύμπαν περιέχει τον ίδιο του τον εαυτό. Επιστημονική προσέγγιση).
Και κατά την έκρηξην εψυχράνθην και εδροσίσθην γιατί ο αυνανισμός ήταν... μια μαλακίαν και μισήν!"
Στατιστικά μιλώντας πάντα, 50% των Ελλήνων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και 50% άθεοι (υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό παλαιοημερολογιτών οι οποίοι έχουν χάσει το μπούσουλα με τόσα ημερολόγια, που κάνουν Χριστούγεννα στην παραλία ψήνοντας παϊδάκια στο μπάρμπεκιου και που δε θα αναφερθούμε σε αυτούς).

Συνεχίζοντας την ίδια στατιστική μας μελέτη, ένα 50% έχει διαβάσει την βίβλο κάνοντας την τρόπο ζωής.
Αναφερόμαστε κυρίως σε συγκεκριμένου τύπου όντα που Δε μιλάνε ελληνικά (για την ακρίβεια δε μιλάνε καθόλου αλλά ψέλνουν!) δεν τρώνε, δε διψάνε, δε γελάνε, δεν ερωτεύονται, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕΞ!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργου χριστιανικού δίποδου. Αν είστε τυφλοί θα την αναγνωρίσετε από το γιουνισεξ άρωμα της με βάση το τίμιο ξύλο και ροδόσταγμα καθώς και λίγα δάκρυα Μαρίας Μαγδαληνής.

Στον αντίποδα υπάρχει ένα άλλο 50% που είτε δεν την έχει διαβάσει (ουουουου στην κόλαση να πάτε!) ή πολύ απλά κράτησε τα πιο σημαντικά στοιχεία της μόνο που δεν μπορεί να την κάνει τρόπο ζωής λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Θα σας εξηγήσω πιο κάτω τι εννοώ....

Κατ´αρχήν η βίβλος είναι 100% ακριβής! Το λέει η ίδια η Βίβλος μέσα! Τι δεν καταλαβαίνεις;;
Εμείς στο εξοζέτ σαν πιστοί Χριστιανοί εντρυφώντας σε βάθος στα άδυτα της παλαιάς διαθήκης (ένα ολόκληρο μερόνυχτο) και μένοντας πιστοί στα θεία αυτά λόγια και επειδή η μαλακίαν είναι μια μαλακίαν και μισήν, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για το πώς θα βρείτε γυναίκα πάντα σύμφωνα με το χριστιανισμό μας!

Είναι αλήθεια! Η βίβλος είναι γεμάτη από διάφορους και περίεργους τρόπους καμακίου (μα τον Άγιο Ψάλτη) και ήρθε η στιγμή όλοι μας να τους υιοθετήσουμε!


#1 Ωσηέ 1:1-3

Ωσ. 1:2 Ἀρχὴ λόγου Κυρίου εἰς Ὡσηέ. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ὡσηέ· βάδιζε, λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας, διότι ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει ἡ γῆ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου.

Πολύ απλά βρες μια πουτάνα, παντρέψου την και κάνε παιδιά μαζί της.. έχεις την ευχή του κυρίου.
Αυτό έκανε και ο συνάδελφος Ωσηέ.#2 Βασιλειών Α’ 18:27

Α Βασ. 18:27  καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἑκατὸν ἄνδρας καὶ ἀνήνεγκε τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν. καὶ ἐπιγαμβρεύεται τῷ βασιλεῖ καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχὸλ θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰς γυναῖκα.

Δηλαδή, βρες το μωρό που γουστάρεις πλησίασε τον μέλλοντα πεθερό σου και σφάξε 100 εχθρούς του. Σαν απόδειξη κόψτους τ´αρχίδια δείξτα στο "μπαμπά" και παντρέψου την κορούλα του. Ήταν εύκολο για την μισοριξιά τον Δαυίδ και πήρε την Μελχόλ! Γιατί όχι και για εσένα;;#3 Δευτερονόμιον 25:5

Δευτ. 25:5 Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ᾗ αὐτῷ, οὐκ ἔσται ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.

Άμεση προϋπόθεση να έχεις αδελφό, να περιμένεις να πεθάνει και να του πηδήξεις τη γυναίκα... Ως γνωστόν μεταξύ αδελφών υπάρχει ομοιότητα στο σπέρμα πράγμα σημαντικό για το θεο μας, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν τώρα δεν έχετε αδελφό βρείτε τον πιο κοντινό σας ξάδελφο και αν είναι και ήδη στα τελευταία του ράψτε γαμβριάτικο κοστουμάκι.
#4 Β΄ Βασιλειών 11

Β Βασ. 11:2 καὶ ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν καὶ ἀνέστη Δαυὶδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ εἶδε γυναῖκα λουομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ ἡ γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα.
Β Βασ. 11:3 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ καὶ ἐζήτησε τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν· οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεὲ θυγάτηρ Ἐλιὰβ γυνὴ Οὐρίου τοῦ Χετταίου;
Β Βασ. 11:4 καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ ἀγγέλους καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν, καὶ ἐκοιμήθη μετ᾿ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Β Βασ. 11:5 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνή· καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ἐν γαστρὶ ἔχω.
Β Βασ. 11:14 καὶ ἐγένετο πρωΐ καὶ ἔγραψε Δαυὶδ βιβλίον πρὸς Ἰωὰβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Οὐρίου.
Β Βασ. 11:15 καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ λέγων· εἰσάγαγε τὸν Οὐρίαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραφήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.
Β Βασ. 11:16 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ φυλάσσειν Ἰωὰβ ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἔθηκε τὸν Οὐρίαν εἰς τὸν τόπον, οὗ ᾔδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ.
Β Βασ. 11:17 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμουν μετὰ Ἰωάβ, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν δούλων Δαυίδ, καὶ ἀπέθανε καί γε Οὐρίας ὁ Χετταῖος.
Β Βασ. 11:18 καὶ ἀπέστειλεν Ἰωὰβ καὶ ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα.
Β Βασ. 11:26 καὶ ἤκουσεν ἡ γυνὴ Οὐρίου ὅτι ἀπέθανεν Οὐρίας ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐκόψατο τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
Β Βασ. 11:27 καὶ διῆλθε τὸ πένθος καὶ ἀπέστειλε Δαυίδ, καὶ συνήγαγεν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα, ὃ ἐποίησε Δαυίδ, ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου.

Η συγκεκριμένη συμβουλή είναι κάπως δύσκολη η αλήθεια είναι αλλά εμείς θα σας βοηθήσουμε βήμα βήμα..
Αφού βρείτε το γκομενάκι και αν τελικά είστε άτυχοι όπως ο Δαυίδ και είναι παντρεμένη στείλτε τον άντρα της σε πολεμική αποστολή, (Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ) περιμένετε να πεθάνει και εκμεταλλευτείτε το γεγονός της μοναξιάς της.
Αν τώρα είναι λιγάκι δύσκολο να πείσετε τον σύζυγο να πάει στον πόλεμο τάξτε του μια τεράστια επαγγελματική ευκαιρία στα συγκεκριμένα μέρη εννοείτε και πηδήξτε τη γυνή αυτού.
Αν ο καριόλης δε λέει να ξεκουμπιστεί μπουμπουνήστε του μια στο δόξα πατρί -και υιό- (αν έχει παιδιά).#5 Κριταί 21:19-23

Κρ. 21:21 καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδού, ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν οἰκούντων Σηλὼ χορεύειν ἐν τοῖς χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσθε ἐκ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσατε ἑαυτοῖς ἀνὴρ γυναῖκα, ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλὼμ καὶ πορεύεσθε εἰς γῆν Βενιαμίν.
Κρ. 21:22 καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖς· ἔλεος ποιήσατε ἡμῖν αὐτάς, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει, ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐδώκατε αὐτοῖς· ὡς κλῆρος πλημμελήσατε.
Κρ. 21:23 καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν καὶ ἔλαβον γυναῖκας εἰς ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ὧν ἥρπασαν· καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰς πόλεις καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖς.


Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά...
Οι βενιαμινίτες το έκαναν κατ´εξακολούθηση! Γιατί όχι και εσύ φίλε μου χριστιανέ;
Πήγαινε σε ένα χορό, εκδήλωση, γάμο και στήσε ενέδρα.
Όταν βγουν τα μωρά στην πίστα και εντοπίσεις την χριστιανή που σου έχει μπει στο μάτι, επάνω στο τσακίρ κέφι τρέχεις την αρπάζεις και την κάνεις γυναίκα σου!
(Συμβουλή: το παπί στο ρελαντί , μην το σβήσεις! Άτιμο πράμα η μανιβέλα όταν βιάζεσαι...)#6 Γένεσις 29:15-30

Γεν. 29:15 Εἶπε δὲ Λάβαν τῷ Ἰακώβ· ὅτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ, οὐ δουλεύσεις μοι δωρεάν· ἀπάγγειλόν μοι, τίς ὁ μισθός σου ἐστί;
Γεν. 29:16 τῷ δὲ Λάβαν ἦσαν δύο θυγατέρες, ὄνομα τῇ μείζονι Λεία, καὶ ὄνομα τῇ νεωτέρᾳ Ῥαχήλ.
Γεν. 29:17 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λείας ἀσθενεῖς, Ῥαχὴλ δὲ ἦν καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα.
Γεν. 29:18 ἠγάπησε δὲ Ἰακὼβ τὴν Ῥαχὴλ καὶ εἶπε· δουλεύσω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ Ῥαχὴλ τῆς θυγατρός σου τῆς νεωτέρας.
Γεν. 29:19 εἶπε δὲ αὐτῷ Λάβαν· βέλτιον δοῦναί με αὐτήν σοι, ἢ δοῦναί με αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ· οἴκησον μετ᾿ ἐμοῦ.
Γεν. 29:20 καὶ ἐδούλευσεν Ἰακὼβ περὶ Ῥαχὴλ ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἦσαν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι, παρὰ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν αὐτήν.
Γεν. 29:21 εἶπε δὲ Ἰακὼβ τῷ Λάβαν· δός μοι τὴν γυναῖκά μου, πεπλήρωνται γὰρ αἱ ἡμέραι, ὅπως εἰσέλθω πρὸς αὐτήν.
Γεν. 29:22 συνήγαγε δὲ Λάβαν πάντας τοὺς ἄνδρας τοῦ τόπου καὶ ἐποίησε γάμον.
Γεν. 29:23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ λαβὼν Λείαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγε πρὸς Ἰακὼβ καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν Ἰακώβ.
Γεν. 29:24 ἔδωκε δὲ Λάβαν Λείᾳ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ζελφὰν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Γεν. 29:25 ἐγένετο δὲ πρωΐ, καὶ ἰδοὺ ἦν Λεία. εἶπε δὲ Ἰακὼβ τῷ Λάβαν· τί τοῦτο ἐποίησάς μοι; οὐ περὶ Ῥαχὴλ ἐδούλευσα παρὰ σοί; καὶ ἱνατί παρελογίσω με;
Γεν. 29:26 ἀπεκρίθη δὲ Λάβαν· οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δοῦναι τὴν νεωτέραν πρὶν ἢ τὴν πρεσβυτέραν·
Γεν. 29:27 συντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας, ἧς ἐργᾷ παρ᾿ ἐμοί, ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
Γεν. 29:28 ἐποίησε δὲ Ἰακὼβ οὕτως καὶ ἀνεπλήρωσε τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λάβαν Ῥαχὴλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
Γεν. 29:29 ἔδωκε δὲ Λάβαν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Βαλλὰν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
Γεν. 29:30 καὶ εἰσῆλθε πρὸς Ῥαχήλ· ἠγάπησε δὲ Ῥαχὴλ μᾶλλον ἢ Λείαν· καὶ ἐδούλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.

Τα συγκεκριμένα ''άγια'' λόγια αναφέρονται κυρίως γι'αυτούς που γουστάρουν 2 αδελφές (Πόσα χρόνια μπροστά ήταν η Αγία Γραφή!).
Η βασική λέξη που πρέπει να κρατήσεις φίλε αδελφομπήχτη είναι η υπομονή.
Ο Ιακώβ έκανε 7 χρόνια υπομονή...
Λοιπόν βρες το γκομενάκι που θες (ξέχνα για λίγο την αδερφή της) πήγαινε στον πεθερούλη σου και πες του ότι θα δουλεύεις για πάρτη του 7 χρόνια και σε αντάλλαγμα θα σου δώσει την κόρη του...
Μετά τους υπολογισμούς που θα κάνει και ένεκα της κρίσης και αφού δεχτεί και συ δουλέψεις σαν τον σκύλο, πήδα του την κόρη...όλα καλά ως εδώ.
Την επόμενη μέρα, άντε τη μεθεπόμενη, πήγαινε στο μπαμπά σου πλέον και πες του ότι
δεν την αγαπάς αυτήν και κάνε νέα συμφωνία για άλλα 7 χρόνια με την άλλη κόρη και γάμα του το σπιτικό. Το κόλπο το ξέρεις πλέον.
Μπαγάσα Ιακώβ...#7 Δευτερονόμιον 21.10-13

Δευτ. 21:10 Ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσῃς τὴν προνομὴν αὐτῶν
Δευτ. 21.11 καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτήν σεαυτῷ γυναῖκα
Δευτ. 21.12 καὶ εἰσάξῃς αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου, καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν
Δευτ. 21.13 καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ καθιεῖται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται σου γυνή.

Απλά τα πράγματα και εδώ φίλε μου χριστιανέ, μόνο που ίσως χρειαστεί να ταξιδέψεις σε κάποια εμπόλεμη ζώνη για να βρεις το γκομενάκι που θες... καθώς το δευτερονόμιον αναφέρει το μωρό να είναι πρώην αιχμάλωτη πολέμου και να μην έχει "που την κεφαλήν πλύνε".
Ούτε σκάφη δηλαδή.
Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να την πάρεις από τη μιζέρια της να την πας σπίτι σου και να την αφήσεις να κλάψει για ένα μήνα για την οικογένεια της και όσα ρημάδια άφησε πίσω της.
Στον ένα μήνα και μια ημέρα καλέ μου χριστιανέ μπορείς να πηδήξεις αφού η γυναίκα σου πλέον θα είναι μια χαρά! Προϋπόθεση σύμφωνα με τα γραφόμενα πριν ξεπατωθείτε, να την πλύνεις, να της αλλάξεις ρούχα, να της ξυρίσεις το κεφάλι και να της κόψεις τα νύχια...
Άντε και καλά γαμ*σια!


Αν πληροφορήσετε για την ύπαρξη του site σε 8.473.765 ανθρώπους ακριβώς μέσα στα επόμενα exp[sqrτ (3)*pi] δευτερόλεπτα, θα συναντήσετε τον έρωτα της ζωής σας στο 1ο περίπτερο που θα σταματήσετε να πάρετε τσιγάρα. Σε περίπτωση που δεν το κάνετε θα φάτε στο κεφάλι κεραυνό.

Ο θεός βλέπει!


Σπεσιαλ θενξ στον εξοζετιανό συνάδελφο ποιητή, συγγραφέα, ζωγράφο, μοντέλο, μακαρονά και κτηνοβάτη του αιώνα μας Δαλάι Λαμαρυνίδη για τις εικαστικές παρεμβάσεις...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...